Sri Kuladevatha prasanna
"PRATHISHTA DINAM ON NOV. 11, TUESDAY.. KALIYATTAM ON NOV. 23, 24 [SUN, MON]"
History of Puravankara Tharavadu Associates of Puravankara Tharavadu Ceremonies of Puravankara Tharavadu Administratives of Puravankara Tharavadu Gallery of Puravankara Tharavadu Official blog of Puravankara Tharavadu